La mediació per resoldre conflictes i donar solucions per a tothom

L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona fa balanç positiu amb un increment de sol·licituds respecte l’any anterior. La mediació s’ha convertit en una eina cada cop més utilitzada com un mètode alternatiu per solucionar conflictes que evitar el pas pels jutjats. 

PUBLICITAT

Els conflictes on més intervenen són de caràcter familiar o amb problemes veïnals, temes que necessiten d’una solució ràpida i que no poden esperar a una resolució judicial que trigui un any. De fet, el 61% de les mediacions tenen una durada inferior a un mes. 

La presidenta de la Comissió de Mediació, Estela Martín, explica la utilitat de la mediació en aquest tipus de conflictes. 

En ocasions, quan algú acudeix al jutjat se’l deriva depenent de la tipologia, això no implica que el ciutadà estigui obligat a fer-la, sinó que pot decidir. La mediació no serveix per a qualsevol conflicte, per exemple, en violència domèstica es considera que totes dues parts haurien d’estar en igualtat. 

PUBLICITAT