La URV reduirà el temps de classes presencials

La Universitat Rovira i Virgili donarà facilitats pel pagament de la matrícula. Fins ara, el fraccionament era possible en tres terminis però s’ampliarà a quatre i s’allargarà fins l’1 d’abril del 2021 per les conseqüències de la Covid-19

URV
PUBLICITAT

D’altra banda, el Consell de Govern del centre educatiu ha aprovat una sèrie de mesures que modificaran la plantilla del personal docent i investigador al llarg dels propers anys. Un dels principals canvis és la reducció de la presencialitat en la docència i l’eliminació dels màsters que no arribin als 20 estudiants preinscrits. Aquestes mesures busquen equlibrar la plantilla de Personal Docent i disposar de recursos per assegurar el relleu generacional. 

La reducció d’hores de docència presencial es traduirà en hores de treball dels estudiants a casa. Amb l’excepció dels ensenyaments de Medicina, Infermeria i Arquitectura, que estan regulats a nivell europeu, es preveu que la presencialitat sigui el 35% o menys en les assignatures optatives de grau i màster a partir del curs 2020-2021 i prop del 40% o menys de promig en la resta d’assignatures a partir del curs 2021-2022, després que els estudis hagin fet l’estudi d’aplicació d’aquesta normativa.

PUBLICITAT