La xarxa ferroviària de Tarragona, a estudi

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat l’Estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona, que compta amb un pressupost d’adjudicació de 503.860,95€. El termini d’execució és de 15 mesos, sent adjudicatària l’empresa PROINTEC, S. a. L’objecte del contracte és la prestació de Serveis a la Subdirecció General de Planificació Ferroviària per a la redacció de l’Estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona’.

PUBLICITAT

L’objectiu d’aquest document és tenir en compte les mercaderies analitzant què pot suposar el pas d’aquestes per la costa, i tenint en compte solucions que donin continuïtat al Corredor del Mediterrani i a les línies que hi ha entorn de Tarragona. Així doncs s’hauran de plantejar les necessitats, o no, de noves línies ferroviàries i la modificació de la xarxa ja existent.

Finalment, s’analitzarà la viabilitat tècnica i economicofinancera de les alternatives, així com un estudi de rendibilitat socioeconòmica de les quals siguin viables tècnicament, per a acabar amb una proposta d’estudis informatius i/o projectes que duguin a terme les actuacions que resultin viables d’aquest estudi.

PUBLICITAT