La Xarxa Sta Tecla engega el seu panell públic assessor

La Xarxa Santa Tecla ha engegat un panell públic assessor format per un grup de 15 persones de diferents teixits de la ciutat que representen a la ciutadania usuària del servei. El principal objectiu és que traslladin les inquietuds i les problemàtiques de la ciutadania a la direcció del consorci. Aquest panell serà un òrgan consultiu i les seves aportacions no seran vinculants.

PUBLICITAT

Joan Maria Adserà, director general de l’Hospital, ha comentat que “volen tenir informació de la ciutadania” i ha agraït la participació de tothom.

Aquest dimecres s’ha fet la reunió 0 del panell informatiu que anirà fent trobades periòdicament amb la direcció.

Cal destacar que el panell està integrat per homes i dones de totes les edats i ideologies. 

PUBLICITAT