L’Ajuntament sol·licitarà a la Generalitat la pròrroga de les normes urbanístiques

Aquest divendres el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat per unanimitat sol·licitar a la Comissió de Territori de Catalunya la pròrroga de les Normes de Planejament Urbanístic de Tarragona, fins l’aprovació definitiva i entrada en vigor del nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM).

PUBLICITAT

Actualment un equip de tècnics municipals – format per arquitectes i juristes- està duent a terme la supervisió, el control i la redacció, així com la coordinació dels treballs per a la redacció del nou POUM. Paral·lelament s’han licitat i s’estan executant l’elaboració externa dels informes sectorials que requereixen un alt grau d’especialització: l’ambiental, el de participació ciutadana, l’econòmic, el d’inundabilitat i el de mobilitat.

Tant l’equip municipal com les empreses adjudicatàries estan redactant el document per a l’aprovació inicial del POUM, que també inclourà resultat de la participació ciutadana de l’Avanç.

El Consell Plenari d’avui també ha aprovat provisionalment el Pla especial urbanístic per a l’ampliació d’usos al Seminari Pontifici de Tarragona, incorporant l’ús sanitari-assistencial. Ara es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona  per tal que l’aprovin definitivament.  

PUBLICITAT