L’EMT continua de manera indefinida amb la prohibició de l’accés dels patinets electrics als autobusos

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) amplia la restricció d’accés pels patinets elèctrics i altres vehicles VMP als autobusos municipals de Tarragona de manera indefinida seguint la recomanació de l’Autoritat Territorial del Camp de Tarragona (ATM).

EMT
PUBLICITAT

Durant els últims vuit mesos les ATMs han realitzat un estudi amb la col·laboració dels diversos agents interessats en la seguretat del sistema de transport per determinar en el seu cas les condicions d’ús i accés, amb seguretat, als serveis de transport públic. Aquest grup de treball, tot i haver-se plantejat i analitzat diferents mesures per a reduir els riscos derivats per l’accés dels patinets elèctrics i valorat si el nivell de risc és tolerable en termes de seguretat dels usuaris, s’ha conclòs que, ara per ara, no es donen les garanties de seguretat mínimes. També s’ha determinat que es fa necessària una regulació d’aquests vehicles que permeti la seva presència al transport públic amb suficients garanties de seguretat.

Per aquest motiu, i seguint la recomanació efectuada per l’ATM Camp de Tarragona, l’accés als autobusos de transport públic dels patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal estan prohibits de manera indefinida als busos urbans de l’EMT de Tarragona.

Per una altra banda, l’EMT ha tret a licitació un contracte per al cobrament mitjançant targeta bancària a bord dels vehicles de transport públic. 

PUBLICITAT