L’informe jurídic avala la proposta d’adjudicar el concurs de la brossa a Urbaser

L’Ajuntament de Tarragona ha emès un informe jurídic amb relació a la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic sobre el recurs presentat per l’empresa Urbaser SA. Un document que va encarregar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, només conèixer la resolució del recurs especial en matèria de contractació presentada per aquesta empresa contra l’adjudicació del lot 1 del contracte mixt de Neteja.

PUBLICITAT

Els tècnics municipals expressen a l’informe jurídic que han elaborat que s’ha aplicat en tot moment el principi de la proporcionalitat en la valoració de les ofertes i que els criteris s’ajusten a la normativa. És a dir, la llei de contractació pública es regeix en els principis d’igualtat de tracte per totes les empreses, concurrència i proporcionalitat, per tant, excloure una oferta per defectes lleus seria aplicar una pena màxima que no seria proporcional i perjudicaria les empreses participants.

A més, l’informe també defensa que no excloure és correcte perquè les empreses quan es presenten a un concurs públic accepten de forma obligada les condicions dels plecs, sobretot quan no presenten recurs, com és el cas, per la qual cosa els defectes lleus no tindran importància en el servei perquè l’empresa haurà de complir tot el que deia el plec, malgrat en la seva oferta hagi tingut petits defectes, poc importants i que no dificulten ni impedeixen la realització del servei.

L’informe jurídic també avala la proposta d’adjudicar el concurs a l’empresa Urbaser, puntuada en segon lloc per la mesa de contractació, perquè cal executar les resolucions dels tribunals. I a més, malgrat no estar d’acord en el criteri, si “s’impugna aquesta resolució entraríem en un període de mínim 3 anys i això significaria tenir paralitzat el nou contracte de la brossa”. És a dir, és pitjor la paralització del procés i, en aquest sentit, preval l’interès públic abans que tornar a reiniciar un procés que s’allargaria en el temps la situació d’un contracte que va expirar fa un any i que va en detriment de la neteja de la ciutat.

PUBLICITAT