La intel·ligència artificial i la interdisciplinarietat els dos problemes del professorat de la URV

Les noves eines d’intel·ligència artificial (IA) en la docència i la formació interdisciplinària dels estudiants són dels majors reptes educatius. Per això, l’Institut de Ciències de l’Educació de la URV (ICE) i el professorat s’uneix per regular-los.

PUBLICITAT

Segons el director de l’ICEM, Toni Pérez, aquest curs més de 150 alumnes ja han posat en marxa aquestes pràctiques. El principal objectiu és compartir coneixements i enriquir la docència a la Universitat.

El professorat de la URV i dels centres educatius van exposar 32 projectes d’innovació docent d’aquest curs, relacionats amb la simulació i els entorns d’aprenentatge, el desenvolupament professional, els recursos digitals i les estratègies d’avaluació. D’aquests, només 25, eren els resultats de les convocatòries d’innovació docent de l’ICE i 7, eren projectes que han rebut dels Ajuts Pont de l’ICE i el Consell Social de la URV. Serà al curs vinent quan es farà una prova pilot amb diversos professors i estudiants.

PUBLICITAT