Més de 600 al·legacions per no anar a les meses electorals

La Junta Electoral de Tarragona ha rebut més de 600 al·legacions per no anar a les meses electorals. Recordem que només a la ciutat hi ha 159 meses, amb tres persones titulars cada una, per tant 477 titulars a cada mesa i s’han de sumar els suplents.

PUBLICITAT

En concret han presentat fins al 3 de febrer al·legacions 666 persones de més dels 10 municipis que comprèn la Junta Electoral de Tarragona. Asseguren que moltes s’accepten, perquè permeten al·legar qüestions referents a l’edat i a la salut. Consideren que amb tot plegat serà complicat formalitzar les meses el 14 de febrer i s’haurà de veure com acaba tot plegat.

PUBLICITAT