Més enllà del patrimoni romà

El patrimoni tarragoní és indiscutible. Però a més del patrimoni romà també compta amb diferents edificis del segle XX que estan buits o sense cap mena d’ús. És el cas de la ciutat de repòs i vacances que ara té un projecte que ha de tirar endavant, però que fa molts anys que no té ús.

PUBLICITAT

També és el cas de l’antic garatge-taller i exposició de Renault situat a la Via Augusta. És cert que la majoria són privats i davant tot això l’Ajuntament no hi pot fer molta cosa. Però Jordi Guerrero, arquitecte i responsable d’Agua Arquitectura, creu que s’han de tenir en compte, ja que també formen part del patrimoni.

Guerrero és conscient que des de les institucions no es pot fer segons què, perquè la majoria dels edificis són privats. Tot i això considera que és interessant que se’ls hi doni usos, però que a la vegada es protegeixi la seva estructura.

PUBLICITAT