Per causes administratives molts metges amb formació extracomunitària no tenen el títol d’especialista homologat

El COMT ha determinat, gràcies a una enquesta, que 835 metges i metgesses col·legiats serien de procedència extracomunitària i d’aquests, només 306 tindrien l’especialitat reconeguda. Això és degut als retards i les diferents dificultats en els processos d’homologació dels títols d’especialitat.

PUBLICITAT

En el document elaborat s’ha extret que prop del 75% dels metges amb formació extracomunitària col·legiats tenen títol d’especialista expedit al país d’origen, però molts d’ells no el tenen homologat a causa de dificultats administratives.

Les recents Recomanacions europees publicades posen l’accent en la necessitat de facilitar la integració en el mercat laboral dels professionals amb qualificacions obtingudes en tercers països, mitjançant l’acceleració dels processos i la simplificació dels procediments. Des del COMT consideren dur a terme accions adreçades a donar visibilitat a aquesta realitat, a donar a conèixer les dificultats en què molts metges col·legiats es troben i posar de manifest com afecta aquesta circumstància al sistema sanitari a fi d’emplaçar a l’administració a agilitzar la resolució dels expedients.

PUBLICITAT