Sancionen tres entitats bancàries per no informar dels pisos buits que tenen

L’Ajuntament de Tarragona ha incoat expedients sancionadors a tres entitats bancàries que no han facilitat les dades de contacte d’un responsable de l’entitat per fer d’interlocutor amb l’Ajuntament respecte als seus pisos buits. Ara els afectats, que són Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria SA; Altamira Santander Real Estate SA i Kutxabank SA, tenen 10 dies per facilitar aquestes dades demanades. Si no ho fan, estarien cometent una infracció greu que pot comportar de sancions que van des dels 9.000 euros fins als 90.000.

PUBLICITAT

Des de l’Ajuntament han explicat que 43 entitats financeres van respondre al requeriment municipal i es van mantenir diverses reunions per tractar la problemàtica envers els seus habitatges buits. A partir d’aquí es van signar convenis de col·laboració i cessió d’habitatges amb la Generalitat de Catalunya, i s’han anat incorporant al parc disponible de la Mesa d’Emergències Econòmiques i Socials de la Generalitat per donar alternativa habitacional a aquelles persones que es troben en risc de perdre els seus habitatges.

PUBLICITAT