El soroll a la Part Alta ara provoca problemes amb el Cor Ciutat de Tarragona

Els problemes de soroll a la Part Alta de Tarragona segueixen afectant entitats, veïns i negocis. Ara el Cor Ciutat de Tarragona ha hagut de deixar la Torre dels Advocats, adjunta a l’Antiga Audiència, perquè un veí va denunciar a la Guàrdia Urbana molèsties pel soroll, ja que assagen entrada la nit. A partir d’aquí es va fer una audimetria i es va comprovar que se sobrepassava mínimament el màxim permès. Per això aquest octubre des de l’Ajuntament de Tarragona se’ls va fer arribar una notificació informant que havien de deixar l’espai, però es van comprometre que en buscarien un altre. Per això se’ls va cedir la sala d’actes de l’Antiga Audiència, tot i que des del Cor asseguren que no és el lloc més adient. Ara actualment, mentre des del consistori, busquen un altre lloc, estan assajant al Teatre Magatzem.

PUBLICITAT