Tarragona adjudicarà el contracte de la brossa a Urbaser després de l’exclusió de l’empresa guanyadora

L’Ajuntament de Tarragona ha anunciat aquest dilluns que té previst adjudicar a l’empresa Urbaser el contracte de la brossa durant el mes de juliol. Urbaser va quedar en segona posició al concurs públic per darrere de la francesa GBI Paprec, però va presentar un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic perquè considerava que la seva competidora no complia els requisits tècnics del consistori.

PUBLICITAT

Divendres passat, el tribunal li va donar la raó i va excloure GBI Paprec. Durant aquesta setmana els tècnics de l’ajuntament enllestiran un informe jurídic per tal que al ple del mes de juny s’aprovi fer el requeriment de la documentació a Urbaser per, al ple de juliol, adjudicar definitivament el contracte.

En la resolució del tribunal, que va avançar divendres ‘Diari de Tarragona’ i a la qual ha tingut accés l’ACN, es remarca que “les empreses licitadores no podien proposar solucions tècniques diferents o propostes alternatives” a les que marcava el plec de clàusules tècniques. No obstant en alguns dels serveis de neteja que s’han de prestar hi ha “varis incompliments” que “afecten a la pròpia oferta de l’empresa recurrent i de les altres empreses licitadores, segons manifesta l’Ajuntament”. És a dir, que totes les empreses licitadores van incomplir, en diferent grau, els requisits imposats en el concurs.

PUBLICITAT