Un estudi de la URV mostra la normalització del consum d’alcohol entre els adolescents

Es presenten els resultats de l’enquesta “Consum de substàncies en adolescents tarragonins i addicions comportamentals”. Un estudi que fa una radiografia dels consums d’alcohol, tabac i d’altres substàncies, però també de les condicions de vida dels adolescents i els motius pels quals consumeixen.

PUBLICITAT

La recerca neix de la “paradoxa de la informació“, explica la investigadora i professora de sociologia Inma Pastor, que afirma que els joves s’informen i consideren que estan ben informats, però que això no es relaciona amb un menor consum. Més de 2700 adolescents entre 15 i 17 anys han participat en aquest projecte que busca retardar el consum probatori, estretament lligat a un consum abusiu en el futur. Pastor mostra la seva preocupació envers la normalització del consum de l’alcohol i avisa que el consum probatori és quasi inevitable.

La investigació s’emmarca en un projecte més ampli en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i ha determinat diferències entre rellevants entre sexes. Les noies segueixen cada vegada més el patró de consum dels nois, però per raons diferents, per exemple el 38% d’elles tenen algun malestar emocional en font el 14% d’ells. Elles consumeixen més hipnosedants i ells més cànnabis. Els factors anomenats de protecció associats al menor consum són l’estil parental, l’autoestima, la bona relació amb els estudis, la pràctica d’esport o la participació en associacions.

PUBLICITAT