Un grup de recerca de la URV simula el flux dels aerosols com mai abans

El grup de recerca Ecommfit, del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Rovira i Virgili, ha simulat en gran detall el flux de l’aire produït pels esternuts i la tos. Els resultats permeten entendre millor les característiques d’aquest flux i determinar la capacitat dels aerosols infecciosos com els de la Covid-19 per dispersar-se en l’entorn i mantenir-ses en suspensió.

PUBLICITAT

Els aerosols s’havien estudiat prèviament de forma experimental. Àlex Fabregat, membre d’Eccomfit, explica que la diferència d’aquest estudi és que “ha estat fet amb computació numèrica amb ordinadors, de forma que s’ha pogut generar una descripció amb un nivell de detalls sense precedent“. Un dels resultats més rellevants és que “la dispersió de les partícules depèn principalment de la seva mida“.

Actualment el grup de recerca està investigant com afecten els corrents ambientals a aquesta dispersió. A banda, el grup està investigant sobre els efectes de les restriccions a la transmissió de la Covid-19. La recerca ha assolit ja la publicació de dos papers i l’equip espera poder publicar un tercer.

PUBLICITAT