El Port garanteix el tractament de 26.000 m3 de residus anuals de vaixells

El Port de Tarragona garantirà l’aplicació del context internacional MARPOL amb el tractament de residus provinent de vaixells. Es tracta, d’un acord amb sis annexos sobre la prevenció de la contaminació del medi marí pels vaixells respecte als residus que generen pel seu normal funcionament. Durant el primer semestre de 2022 s’han recollit, al Port, gairebé 13.000 metres cúbics de residus procedents de vaixells.

PUBLICITAT

Així doncs, la recepció de residus de vaixells al Port, es practica des del servei portuari prestant aquest servei a l’àmbit portuari. Tot plegat, compta amb el beneplàcit de l’autorització prèvia per la recollida i tractament de residus per part de la Generalitat.

De fet, aquestes empreses prestadores són les encarregades de la recepció i el trasllat del residu pel seu tractament final, en plantes especialitzades, incloent-hi la valorització, dels mateixos.

L’objectiu final del pla portuari és poder mantenir l’aigua neta, lliure de residus procedents de vaixells. Per facilitar que la descàrrega de residus es faci de manera correcta i lliure de vessaments, el Port ofereix una tarifa plana que facilita que el tractament es faci de forma reglada, controlada i àgil.

PUBLICITAT