La plaga del pugó i una pedregada a l’agost frenen la producció d’arròs

Les cooperatives catalanes produeixen un 2,1% menys que la mitjana dels darrers anys

La collita d’arròs d’enguany se situa un 2,1% per sota de la mitjana dels últims anys. Una pedregada a principi d’agost –que va afectar 3.000 hectàrees– i la plaga de pugó han provocat la davallada de la collita d’arròs. Enguany, la collita se situa en 136.747 tones a Catalunya, segons el balanç de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

PUBLICITAT

La producció d’enguany és lleugerament inferior a la campanya anterior (149.751 tones) i més d’un 11% inferior a la collita màxima de 155.000 tones del 2016. A més, la plaga del pugó ha afectat excepcionalment varietats tardanes i els arrossaires no disposen de cap mitjà efectiu contra ella. Les cooperatives agràries produeixen el 72% del total de l’arròs de Catalunya. Les fortes precipitacions de principi de setembre a les Terres de l’Ebre van provocar inundacions als camps. També van fer perillar la recol·lecció i la maduració final del gra. Tot i això, les comunitats de regants van actuar de pressa i van evacuar aigua dels camps de conreu. D’aquesta manera, es va evitar que la davalla de la producció fos encara “més important”.

La superfície de conreu d’arròs a Catalunya es manté “estable” en 20.979 hectàrees, majoritàriament amb varietats de gra rodó i semillarg, tradicionals al país (un 89% de la superfície conreada). La producció d’arròs bomba s’ha reduït enguany un 33,8%. No obstant, s’ha compensat amb un increment de la producció d’arròs de gra llarg, una varietat minoritària però que ja ocupa 2.218 de les hectàrees del cultiu.

PUBLICITAT