El Port de Tarragona aprova la creació del Comitè de Benestar de la Gent de Mar

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona va aprovar en sessió ordinària el passat dia 5 de juny de 2024 la creació del Comitè de Benestar de la Gent de Mar del Port de Tarragona. La seva missió principal és promoure el benestar de les tripulacions dels vaixells mercants que recalen al Port de Tarragona, implicant la comunitat local en aquest objectiu.

PUBLICITAT

El comitè no només se centra en la millora de les instal·lacions existents, sinó també en la creació de noves iniciatives que facilitin el benestar de la gent de mar, proporcionant suport i serveis que van des de l’assistència fins a l’entreteniment i el descans.

Un altra de les funcions destacades del comitè serà debatre els problemes d’índole humana i social que puguin sorgir a l’activitat marítima del port. Això permetrà analitzar i cercar solucions adequades, fomentant una col·laboració mútua entre les entitats que formen part del comitè. Entre aquestes entitats s’inclouen l’Autoritat Portuària de Tarragona, Stella Maris, Capitania Marítima i salvament marítim, Pràctics de Tarragona, l’Institut Social de la Marina, la Creu Roja, i altres organitzacions empresarials rellevants.

PUBLICITAT