Els requisits dels europeus residents a Tarragona per votar a les eleccions europees

Les persones europees residents a Tarragona que vulguin votar candidats i candidates que es presenten per Espanya a les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny, cal que estiguin empadronades i que hagin manifestat la voluntat de votar a les eleccions europees abans del dia 30 d’aquest mes de gener. Aquelles residents que prefereixin votar les candidatures que es presenten pel seu país d’origen, cal que contactin amb el seu consolat per informar-se’n.

PUBLICITAT

Per poder votar al 9J, aquests ciutadans d’altres països de la UE afincats a Tarragona han de figurar al cens electoral vigent. Per tant, necessiten ser major d’edat, estar empadronat/ada a la residència habitual, haver manifestat la voluntat de votar, haver declarat que només votarà a Espanya i haver informat de l’última circumscripció electoral al país d’origen per evitar el doble vot.

Per empadronar-se cal presentar a l’Ajuntament la documentació que acrediti la identitat de la persona i el domicili de residència. Per manifestar la voluntat de vot l’Oficina del Cens envia una notificació amb instruccions a la ciutadania d’altres països de la UE residents a Espanya, que només cal respondre.  A partir d’aquest instant es permet consultar les dades d’inscripció al cens electoral a la seu electrònica de l’INE i exercir el dret a vot igual que la ciutadania espanyola.

PUBLICITAT