Incrementa el mal d’esquena crònic entre els adolescents

El mal d’esquena crònic és un problema comú que afecta negativament el benestar de molts adolescents. Alguns estudis suggerien que la prevalença del dolor crònic entre la població adolescent havia augmentat durant les darreres dècades. Ara, un equip investigador de la URV ha analitzat les tendències de la prevalença del mal d’esquena crònic utilitzant dades de l’enquesta Health Behavior in School-aged Children (HBSC) promoguda per l’OMS.

PUBLICITAT

L’estudi implica l’anàlisi de les dades aportades per 650.851 adolescents, recuperades de quatre onades realitzades en diferents moments a joves de 33 països europeus. Amb l’anàlisi de les dades, el treball posa de manifest que la prevalença de mal d’esquena augmenta  en cada enquesta successiva (18,3% el 2001/02, 19,3% el 2005/06, 20,4% el 2009/10 i 21,6% el 2013/14).  De mitjana, és més alta la prevalença en noies (21,9%) en comparació amb nois (17,8%).

Però, quan s’analitzen les dades per edats, en adolescents més grans la prevalença del mal d’esquena encara és major que entre els més joves. Els percentatges són del 14,5% en infants  d’11 anys, 19,6% en els de 13 anys i 25,5% en joves de 15 anys. Els investigadors del grup de recerca consideren “preocupant” aquest resultat.

Jordi Miró, director de la Càtedra de Dolor Infantil i investigador del grup ALGOS de la URV destaca que “s’evidencia que s’han de destinar més recursos a la prevenció i tractament del mal d’esquena crònic en adolescents, especialment per a les noies grans”. Els resultats d’aquest treball s’han publicat a la revista científica The Journal of Pain.

El grup de recerca ha iniciat nous estudis per saber si les tendències són iguals en tots els països. Aquestes investigacions també serviran per esbrinar els factors que les determinen i quins són els motius d’aquest increment.

PUBLICITAT