La URV destinarà 4,2 MEUR de romanent del 2023 a la millora d’equipament docent i infraestructures

La recerca i la formació de la Universitat Rovira i Virgili es consolida a nivell internacional. En els cinc darrers anys destaca la dinàmica creixent tant pel que fa a la producció científica global de la URV com a la proporció de publicacions que es fan en col·laboració internacional. Així, l’any 2023, el 54% de les publicacions es van fer en col·laboració amb institucions de 99 països, tal i com s’ha explicat aquest dijous al Consell de Govern amb la presentació de l’Informe d’Internacionalització.

PUBLICITAT

Per grans regions, i segons el volum, destaquen les publicacions en què hi participen institucions de països de la Unió Europea (sobretot de França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Portugal); de l’Àsia (la Xina, el Pakistan i l’Aràbia Saudita); el conjunt dels Estats Units i Canadà, i de la resta del món, per ordre de magnitud, hi ha el Regne Unit, Brasil i Austràlia.

També en recerca és destacable l’increment de la proporció de personal investigador contractat per la URV procedents d’altres països, del 27% de 2019 fins al 43% actual, i gairebé cinc de cada deu investigadors predoctorals en formació són de fora de l’Estat, proporció que es manté força estable els darrers anys. En la formació es constata l’atractiu dels màsters i doctorats de la URV a escala internacional, ja que el 30% dels estudiants de màster i el 47% del doctorands són de fora de l’Estat espanyol.

La Universitat ha liquidat el pressupost de 2023 amb un romanent genèric positiu de 4,2 milions d’euros, que preveu destinar a diferents actuacions. La major partida es destinarà a la renovació d’equipament docent, tal i com també es va fer l’any passat, així com també permetrà renovar infraestructura científica, retornar bestretes dels parcs científics, acomplir amb els compromisos de pressupost per als departaments i dotar el Pla estratègic de recerca i innovació.

Els membres del Consell de Govern també han aprovat aquest dijous el proper nomenament de dos nous doctors honoris causa: la jurista María Jesús Montoro i el psicòleg Mark P. Jensen. Per últim, l’òrgan de govern de la Universitat també ha aprovat, entre d’altres qüestions, la modificació de l’estructura de l’Oficina de Compromís Social i la Unitat d’Igualtat, que s’integren en l’Oficina d’Igualtat i Compromís Social, amb la creació de subunitats especialitzades.

PUBLICITAT