La URV redefineix el model docent per adaptar-se als canvis de perfil dels estudiants

El Claustre de la URV ha aprovat aquest dijous el nou “Pla estratègic de docència” per donar resposta als canvis dels darrers anys: en primer lloc, el perfil de l’estudiantat, que és més divers, amb necessitats de conciliació i amb una altra escala de valors que fa que cerqui experiències diferents a la universitat; en segon lloc, les metodologies i les eines per a la docència, especialment amb la irrupció de la intel·ligència artificial, i, en tercer lloc, està canviant la importància de l’activitat docent del professorat, per exemple amb la Llei orgànica del sistema universitari, que estableix com a obligatòria la formació en docència del professorat novell.

PUBLICITAT

El pla respon a tres grans qüestions: com ha de ser el model docent de la URV, quina ha de ser l’oferta docent, i la revisió de l’ocupabilitat de l’estudiantat. I es concreta en objectius, accions i mesures d’assoliment per cadascun d’aquests tres eixos.

Algunes de les preocupacions a l’hora de definir el nou model docent han estat l’absentisme i la manca de participació dels estudiants a les activitats. Per això les accions que desplegaran aquest eix són promoure el rol actiu de l’estudiantat per fomentar una formació integral i generar experiències d’aprenentatge motivadores alineades amb els resultats d’aprenentatge esperats.

Pel que fa a l’oferta docent, ha de respondre no només a les necessitats actuals, sinó també de futur. Així, s’ha d’establir una estratègia per a l’evolució de l’oferta docent amb la implicació del teixit socio-econòmic.

L’ocupabilitat és un indicador clau del valor i la rellevància de l’oferta educativa, per això una de les iniciatives més ambicioses és millorar significativament el contacte amb el sector ocupador, i proporcionar a l’estudiantat oportunitats úniques de connectar amb possibles ocupadors des de les primeres etapes de la formació.

PUBLICITAT