L’ACA remodela l’estació per controlar el cabal d’aigua del Francolí a Tarragona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha formalitzat el contracte per a remodelar l’estació d’aforament en el riu Francolí, dins del terme municipal de Tarragona. Aquest punt de control, en servei des de 1974, es troba ubicat al tram baix del Francolí, concretament a la resclosa de Sant Salvador.

PUBLICITAT

La infraestructura no es va dissenyar com a infraestructura de mesura, sinó que aprofita la geometria del sobreeixidor de la resclosa i una escotadura a la seva zona central que fa les funcions de secció d’aigües baixes. A més, uns actes vandàlics van afectar les instal·lacions elèctriques i els sistemes d’adquisició, emmagatzematge i comunicació de dades i, per aquests motius, s’ha considerat necessària la seva remodelació.

L’estació d’aforament remodelada suposarà una inversió superior als 659.000 euros i rebrà ajuts dels fons europeus Next Generation. L’actuació, que aprofitarà la ubicació de l’estació d’aforament existent, evitarà generar noves alteracions del medi i, a més, s’inclourà l’adequació de l’entorn i la millora de la connectivitat fluvial, habilitant una escala de peixos i una rampa d’anguiles. Les obres, per tant, permetran millorar el control de cabals (baixos, ordinaris i d’avinguda) i també fer un seguiment de la qualitat del riu controlant paràmetres com el pH, la terbolesa, la presència de matèria orgànica i amoni, entre d’altres, així com quantificar la precipitació.

Els equips d’emmagatzematge local i transmissió de dades hidrològiques i de qualitat de l’aigua s’encarreguen de recollir i emmagatzemar la informació mesurada pels sensors d’un punt de control o estació, i realitzar la comunicació de les dades, en temps real, al centre de procés de dades de l’ACA.

PUBLICITAT