L’Ajuntament licita el projecte d’instal·lació d’ancoratges ecològics a la Punta de la Mora

L’Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació per a la redacció del projecte d’instal·lació de sistemes d’ancoratge ecològics per l’abalisament de la punta de La Mora, i la corresponent direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut. Les accions objecte del contracte estan emmarcades en el projecte Tarragona GreenBelt’26, subvencionat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) i finançat per fons europeus Next Generation.

PUBLICITAT

El projecte a redactar ha de definir en detall els treballs a realitzar per la instal·lació de sistemes d’ancoratge ecològics, estudiant prèviament la presència de fanerògames marines i la composició del substrat, per tal de poder determinar el sistema més adequat.

La punta de la Mora és un espai marí protegit, inclòs en la Xarxa Natura 2000. En el seu fons marí hi ha presència de comunitats de Cymodocea nodosa, i possiblement, d’altres hàbitats marins protegits i sensibles. Amb la instal·lació d’ancoratges ecològics pretenen evitar l’impacte ambiental important sobre els ambients subaquàtics, ja sigui per l’arrossegament de cadenes, el propi moviment d’estructures durant temporals o la progressiva degradació de materials.

L’àmbit d’actuació compren l’espai marí des de la punta de la creueta a la Cala Jovera, 25 metres al nord i 25 metres al sud, de la línia paral·lela a la costa ubicada a 200 metres. En aquest espai, s’hauran de projectar tots els treballs que posteriorment es definiran, tant pel que fa a la determinació de la presència de fanerògames marines, com per la determinació de la ubicació i detall dels treballs d’instal·lació dels ancoratges ecològics.

Aquesta licitació ja va sortir amb anterioritat el passat mes de novembre, però finalment el concurs va acabar declarant-se desert, motiu pel qual ara es torna a licitar.  

PUBLICITAT