L’històric edifici de Cal Padró de Valls es reconvertirà en un equipament municipal

L’emblemàtic edifici de Cal Padró de Valls es reconvertirà en un equipament municipal. El Jurat d’Expropiació de Catalunya ha fixat el preu just d’expropiació per tal que l’Ajuntament de Valls procedeixi a l’adquisició de l’històric edifici per un import de 105.494 euros. L’immoble, situat al nucli antic, a mig carrer de la Cort, es convertirà en un nou equipament públic, tal i com preveu el Pla de Millora Urbana del Barri Antic. L’Ajuntament estudiarà de manera prioritària ubicar-hi l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard que necessita ampliar els seus espais. L’emblemàtic edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, serà sotmès a una rehabilitació per part del consistori un cop es formalitzi l’adquisició per expropiació.Ca Padró, amb la seva superfície de planta de 555 m2 i un sostre construït de 1.526 m2, és l’immoble més gran de l’illa d’edificis delimitada pels carrers de la Cort, del Roser, Forn Nou i de la Peixateria. En aquest sentit, l’Ajuntament ha iniciat els estudis de planejament per analitzar la possible adquisició d’altres immobles en aquest àmbit, en especial edificis en mal estat de conservació.

PUBLICITAT

La història de Ca Padró

L’origen del que avui es coneix com a Ca Padró es troba estretament lligat a la capella del Roser. Així, a començaments del segle XV i adossat a la capella i a l’espai que ara ocupa Ca Padró, s’hi aixecava l’Hospital de Santa Anna o Hospital Nou que va estar en servei fins a la segona meitat del segle XVI. L’immoble va ser casa de la família benestant dels Bellver fins que, a la segona meitat del segle XIX, va passar a ser propietat de la família Padró.

La rehabilitació de l’immoble haurà de seguir les prescripcions establertes al catàleg municipal de Bens a Protegir, entre elles la protecció de la façana que dona al carrer de la Cort, en especial les obertures de pedra de la planta baixa, la porta principal de fusta, així com les baranes i lloses de balcons i òculs. A més, també es protegirà la volumetria general i la composició de plantes, a més dels arcs gòtics i les diferents estructures medievals.

PUBLICITAT