Altafulla donarà ajuts econòmics a les ampes dels centres educatius

Així ho va aprovar la Comissió Avaluadora el passat 3 de desembre mantenint la mateixa quantitat econòmica del 2020 en la convocatòria de concessió dels ajuts

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altafulla, que encapçala l’edil Gemma Maymó, ja ha fet públic el repartiment d’ajuts per a les associacions de famílies d’alumnes dels centres públics i municipals d’educació infantil, primària i secundària, de l’Institut Altafulla, i les escoles La Portalada i El Roquissar, l’Escola de Música i les llars d’infants Francesc Blanch i Hort de Pau.

PUBLICITAT

D’aquesta manera, la suma total de la convocatòria és de 9.000 euros, el mateix import que es va aprovar per a l’any 2020. En el quadre següent, es detalla la quantitat total de subvenció que rebrà l’entitat, així com també el número d’alumnes de cada centre.

ENTITATIMPORTSTOTAL
Nom de l’entitatAlumnes4.500,00 €4.500,00 €9.000,00 €
AMPA INSTITUT ALTAFULLA589750,00 €1.825,41 €2.575,41 €
AMPA HORT DE PAU46750,00 €142,56 €892,56 €
AMPA FRANCESC BLANCH30750,00 €92,98 €842,98 €
AMPA ROQUISSAR194750,00 €601,24 €1.351,24 €
AMPA LA PORTALADA423750,00 €1.310,95 €2.060,95 €
AMPA EMMA170750,00 €526,86 €1.276,86 €

Aquests ajuts estan supeditats a què la proposta presentada per cada una de les associacions estigui encaminada al foment de l’activitat educativa. De fet, l¡la fórmula per repartir aquesta quantitat total de 9.000 € és la contemplada en les bases específiques de la subvenció en què es detalla que l’import total es divideix en dues parts iguals; una de les parts va repartida a parts iguals entre totes les entitats, i la segona de les parts, s’ha de computar el cost per alumne i prorratejar-lo segons els alumnes de cada un dels centres escolars.

PUBLICITAT