El desenvolupament de la ZAL del Port Tarragona fa un altre pas endavant

El Port Tarragona fa un pas mes endavant per desenvolupar la ZAL amb el segon projecte dels accessos a la ZAL. Es tracta de donar continuïtat al “Vial d’accés a la ZAL”, actualment en execució, fins a connectar amb la C-31 a la rotonda de la Piconadora i amb el vial exclusiu per vehicles pesats “dels Prats”. L’obra té un termini d’execució de 12 mesos i un pressupost de licitació de 5.989.678,53 € (abans d’IVA).

PUBLICITAT

Aquesta connexió es realitza mitjançant diversos ramals de connexió i amb un pas inferior per sota la carretera C-31b. Es tracta doncs, d’una obra d’accessos per carretera i que completarà la connexió de la ZAL i el Port amb la carretera C 31b, el vial de pesats dels Prats i amb l’A-7 i l’AP-7. El pas inferior per sota la carretera C-31b es realitzarà amb un calaix executat “in-situ” de formigó armat i s’executarà per fases per tal de minimitzar les interferències amb la circulació de l’actual carretera C-31b. L’obra inclou també tots els ramals de connexió amb les diferents carreteres, els elements de drenatge, il·luminació, senyalització i seguretat.

El desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona preveu la construcció d’aproximadament 915.000 m2 que beneficiarà l’eficiència logística de les empreses, reduiran costos i riscos, alhora que accelerarà la cadena logística.

La ZAL també suposarà la creació de més de 4.200 llocs de treball directes i indirectes. Aquest espai implicarà un increment del 20% de l’espai per a les activitats logístiques al Port de Tarragona i un impacte positiu en el tràfic marítim xifrat en un increment d’entre 2,7 i 4,6 milions de tones més a l’any.
Per a la construcció de la ZAL s’inclouran tecnologies innovadores per augmentar l’eficiència energètica portuària i la sostenibilitat, incloent-hi un disseny urbanístic sostenible, elements per a la mitigació del canvi climàtic i criteris d’eficiència energètica.

PUBLICITAT