CANDIDATS WATERMELON 2016: JORDI

jordi vizcarro
En Jordi és un empresari que coneix molt bé el món de la nit. Amb una veu
profunda ens explica com s’estan transformant els gustos de la gent i com
s’hi adapta. Ja ho deia en Darwin:  evolucionar o morir!

PUBLICITAT