CLASSIC’S TARRAGONA – P.95: Suites

En el programa d’aquesta setmana, parlem de les suites.

PUBLICITAT

Händel va escriure una col·lecció de moviments orquestrals anomenats suites i que va rebre el nom de Música aquàtica. Es va estrenar al 1717 a petició del rei Jorge I per ser interpretada al riu Tàmesi de Londres. Durant el concert, els músics van interpretar aquesta obra damunt d’un vaixell reial. Sembla ser que el rei Jorge I va quedar tan satisfet, que la van interpretar tres vegades durant el recorregut.

Alemanda és una dansa alemanya del període Barroc de compàs ternari o quaternari. Sol tenir dues parts diferenciades i la caracteritza el seu inici anacrúsic i el ritme de semicorxeres.

La Sarabanda és un tipus de dansa lenta molt típica del Barroc i amb compàs ternari. Aquesta dansa estava escrita amb un ritme característic de negra i blanca.

Aquest tipus de peça desapareix fins que al segle XX alguns compositors com Debussy, Satie, Vaughan Williams i Britten la recuperen.

Les suites per a violoncel són un conjunt de peces de Bach que va escriure quan va ser mestre de capella a la Cort del príncep Leopold de Cöthen.

Són considerades grans obres per a violoncel i s’han convertit gràcies a Pau Casals, un gran habitual dins del repertori del violoncel.

François Couperin fou un compositor francès  molt reconegut per l’Art de tocar el clavecí. Ell va ser el gran mestre del clavicèmbal a França.  un llibre format per un total de 8 preludis.

Les suites per orquestra de Bach són 4 peces escrites entre 1725 i 1739 a Leipzig.  Aquestes peces sempre s’inicien amb una obertura i estan formades per diferents peces. Aquest conjunt de suites no es va compondre com a conjunt, sinó que Bach ho va fer separadament.

PUBLICITAT