Fins a 9 kms d’aqüeducte romà que travessen Tarragona

Jordi López, investigador de l’ICAC, ens explica a Carrer Major els treballs de prospecció que lidera sobre l’aqüeducte romà del Francolí, i que suposen 15 kilòmetres, dels quals 9 travessen directament la ciutat, i que són únicament una part d’un total dels 50 que mitjançant dos aqüeductes connectats abastien d’aigua al territori en època romana.

PUBLICITAT

El millor tram conservat és el més pròxim a la ciutat, a l’avinguda Catalunya, entre els números 47 i 49, on es pot observar en perfecte estat. Seria important procedir a la seva neteja, consolidació i senyalització, atès que és l’únic lloc on se’n pot apreciar la secció sencera.

PUBLICITAT