Entrevista amb Francisco Martin, coordinador d’un estudi de l’ICS sobre tabaquisme

Aquest dilluns a #CarrerMajor parlem amb Francisco Martin, coordinador d’un estudi de l’ICS sobre tabaquisme premiat a nivell europeu.

PUBLICITAT

L’estudi va incloure 614 fumadors d’entre 35 i 70 anys, sense antecedents de malaltia respiratòria, que es van dividir en dos grups. Mentre que el grup control va rebre el tractament habitual que s’ofereix a les consultes d’Atenció Primària, el grup intervenció va ser sotmès a una espirometria i a una explicació detallada dels resultats. Després d’un any de seguiment, el grup intervenció va obtenir una taxa d’abstinència del 7,8 %, en comparació amb el 2,6 % del grup control, triplicant així les probabilitats d’abandonar el tabac (OR: 3,15).

Aquest treball no només ha demostrat l’eficàcia de la intervenció, sinó que també ha permès detectar alteracions en la funció pulmonar que poden ser abordades amb actuacions sanitàries específiques. Com a continuació d’aquesta línia de recerca, l’equip té previst un nou estudi en col·laboració amb els departaments d’Economia i de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili per confirmar l’eficàcia de la intervenció a través d’un model d’avaluació econòmica.

PUBLICITAT