Distàncies Curtes: Anna Guasch

El seu nom està pintat al passeig de les palmeres de Tarragona amb el de moltes altres dones. Fa mig segle, la convidada del programa d’avui va haverde fugir de la ciutat per evitar la persecució de la policia de la dictadura, que va detenir militants clandestins en una acció reivindicativa de l’1 de maig de 1974. Anna Guasch és activista i lluitadora i va estar a les llistes municipals de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en les passades eleccions municipals de 2023.

ELS TITULARS

PUBLICITAT

4:15 Vam marxar de Tarragona durant un mes o mes i mig.

5:05 S’està deixant perdre un edifici com la Tabacalera que té una possibilitat molt gran per fer-hi coses.

7:15 Entren moltes dones amb un esperit lluitador de per si perquè ha de lluitar per la seva economia. Allà comencen a reivindicar-se coses.

12:00 A la Tabacalera vam arribar a treballar 600 dones de les 800 persones que treballaven

18:00 És hora de reflexionar una mica i que pensem en algunes coses.

18:40 Els discursos de la ultradreta, jo penso que no han viscut res. Quan diuen que el català no va ser prohibit.

20:30 És una falta de valors i una educació basada en la igualtat i en el companyerisme.

29:10 Hi va haver un moment d’èxit. Vam fer una campanya per incloure els nouvinguts i va haver un moment d’èxit. Però posteriorment s’ha fet un estudi i no és tant així, no s’han acabat d’incorporar del tot.

32:10 Va ser una decisió col·legiada i bastanta positiva, crec que vaig aportar coses. L’any que hi vaig ser, al 2011 i al 2010 vam crear que els castells fossin Patrimoni Inmaterial de la Humanitat.

35:50 Tot està a mitges. La sanitat s’està privatitzan i el dia de demà plorarem. L’escola pública cada vegada està pitjor.

39:45 La nostra vida no es limita a votar cada quatre anys.

40:20 La mobilitat a Tarragona és nefasta, mirant els trens de RENFE i de l’AVE. S’hauria de treballar moltíssim i treballar de cara a un futur a llarg plaç.

PUBLICITAT