Distàncies Curtes: Rosa Queralt

Amb motiu del 8-M, al Distàncies Curtes no podíem obviar la lluita feminista. Per això, la nostra convidada d’aquesta setmana, doctora en pedagogia, diplomada en infermeria i amb un màster en antropologia. Rosa Queralt, ha estat reescollida com a delegada del consell de dones de Deltebre.

PUBLICITAT

Ella ha parlat de tota la visió feminista i també de la història de com ha evolucionat la societat, que tot i fer passes endavant, encara manca en alguns aspectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats i de tasques al nostre dia a dia.

Els titulars de l’entrevista amb Rosa Queralt

2:45 Sempre m’emociona que jo tornés a ser la delegada. Penso que tinc molta faena però representar-les o estar al costat dona mola alegria i molta emoció.

3:50 Estem en unes etapes diferents. Al principi vam lluitar pel vot, però hem aconseguit moltes coses.

6:40 L’home ha d’aprendre que el tema de cures, dels fills o dels grans també és cosa seva.

11:40 No he concebut que l’abortament sigui un mètode anticonceptiu. A vegades, les violències venen d’aquestes situacions. No hem de fer una doble moral.

18:25 No hi havia ni un euro per poder fer recerca. Si que han sortit els plans de protecció, però queda molt per fer. TEMA IQOXE.

22:45 Recordo que quan vam fer una part del llibre. Hi havia uns dibuixos del Napi. En un es veia la petroquímica i un regidor em va dir que allò no calia. És una negació del risc i per tant aquesa gent no sap on viu

31:30 Veiem que hi havia desigualtat a tope i cobraven menys pel fet de ser dones.

33:30 No era només estar vuit hores sino que també era el que després tocava a casa.

36:00 El patriarcat assigna una sèrie de rols perquè com a home o com a dona t’has de comportar d’una determinada manera.

39:20 Impera el patriarcat, els rols, la divisió del treball en qüestió del sexe i totes les tasques de representació dels homes.

40:10 Vam fer aquest projecte a les escoles del Delta i la idea era promocionar les cures.

PUBLICITAT