Generant Consicència | Premi Ones Sirusa a Marc Castellnou

El Premi Ones Sirusa se li concedeix a Marc Castellnou per la seva expertesa en el medi natural i el treball continu per prevenir els nostres boscos dels incendis forestals, així com pels seus dots com a divulgador en temes de piroecologia, meteorologia i canvi climàtic.

Natural de Tivissa, el bomber Marc Castellnou ha apagat i analitzat incendis forestals arreu del món. Llicenciat en Enginyeria Forestal (Universitat de Lleida), la seva trajectòria ha anat lligada a l’anàlisi, estratègia i interpretació dels incendis forestals amb l’objectiu d’anticipar la seva evolució davant dels canvis naturals i meteorològics.  

PUBLICITAT