Les particularitats de la llengua catalana

A Tarragona diem naltros o valtros, també mengem bajoques en lloc de mongeta tendra i fesols amb llangonissa. I al Nadal venen els reixos. Aquestes són algunes de les particularitats que hi ha amb la llengua al territori. I de tot plegat n’hem parlat amb en Ramon Marrugat, doctorat en Llengua i Literatura Catalana i estudiós de la llengua.

PUBLICITAT