Pista 3 Racó Amagat

Aquest dimecres hem avançat molt amb les pistes. Hem donat molta informació sobre el nostre Racó Amagat i pistes molt importants per saber de què parlem. Sobretot ens hem centrat amb una estàtua que va generar certa polèmica a l’hora de construir-se. Aquest dijous donem l’última pisat per tots/es aquells/es despistats/des que no sàpiguen encara de quin Racó Amagat parlem.

PUBLICITAT