Tarragona té un protocol per prevenir la mutilació genital femenina

La Taula Local de Prevenció de la Mutilació Genital Femenina ha engegat un protocol destinat als professionals per prevenir la mutilació genital femenina. Amb aquest protocol es vol garantir un treball coordinat amb els diferents serveis. És a dir, és una eina de consulta i suport sobre el marc legal, així ho ha explicat Núria Vernet, coordinadora de la Taula Local per prevenir la mutilació genital femenina.

PUBLICITAT

Durant el 2017, durant el primer any i mig de funcionament de la Taula Local, s’ha aconseguit que se signin 42 documents de compromís per evitar la mutilació genital femenina. Es tracta d’uns documents que signen les famílies voluntàriament on es comprometen a què si viatgen a un país on es fa aquesta pràctica no els faran a les seves filles. Aquests papers s’ofereixen des de pediatria a aquelles famílies sensibilitzades amb el tema. Si hi ha un viatge imminent en aquests països llavors si que s’intenta “obligar” que signin aquest compromís.
Actualment es calcula que a Tarragona hi ha 166 nenes que formen part de la població de risc. D’aquestes 77 són nigerianes, 44 senegaleses i 24 de Gana. Tarragona no és l’únic municipi on es duu a terme aquest protocol també s’ha engegat en altres poblacions com a Girona. La consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha assegurat que tot això ha de servir també per conscienciar als països d’origen.

Amb tot plegat de cara aquest 2018 volen augmentar el nombre de famílies que signen aquest compromís i evitar més casos de mutilació genital femenina.

PUBLICITAT