Quins són els dolors crònics més freqüents?

Volem conèixer quins són els dolors crònics més freqüents de la mà de Clínica del Dolor de Tarragona, especialistes en Dolor.

PUBLICITAT

En aquest sentit, ens assenyalen que els dolors crònics més freqüents són els de tipus nociceptiu musculoesquelètic, que suposen el 70% de les consultes. Entre ells, els més freqüents són els dolors lumbars crònics

I és que, sabíeu que un 80% de la població pateix en algun moment de la vida un episodi de dolor lumbar i, d’aquests, el 10% es cronifica?

D’altra banda, i encara que, afortunadament, són menys freqüents, en un 10-20% estan els dolors neuropàtics com la neuràlgia del trigemin i altres cefalees, les neuràlgies occipitals, les radiculàlgies cròniques com les produïdes per l’estenosi de canal lumbar, les neuropaties postherpètiques o postquirúrgiques, o la síndrome de dolor regional complex. Aquestes patologies sovint poden trigar a diagnosticar-se, dificultant posteriorment resultats positius del tractament.

Finalment, aproximadament el 8% dels dolors crònics són per causa oncològica. Afortunadament, cada vegada s’avança en les taxes de supervivència d’aquests malalts. Tanmateix, és molt important controlar-ne el dolor crònic que poden patir aquests, ja sigui per la pròpia malaltia o derivat de les intervencions quirúrgiques als que són sotmesos.

Hàbits poc saludables, la causa

Des de Clínica del Dolor de Tarragona, assenyalen que quan parlem de dolor osteomuscular cal donar molta importància als hàbits saludables. El tabac, la mala alimentació, l’excés de pes, el sedentarisme i la manca d’exercici físic són factors negatius molt importants en el desenvolupament i cronificació de determinades patologies, sobretot degeneratives, que a la llarga provocaran els quadres de dolor crònic.

Tot i així, els bons hàbits laborals en gent que treballa en feines que requereixen esforç físic també poden ser determinants en l’evolució dels quadres de dolor crònic. S’inverteix molt temps a identificar aquests tipus d’hàbits nocius per poder revertir-los.

Un altre factor molt important es que cada vegada es viu més anys i de forma més activa. Aquest augment de la longevitat augmenta també els quadres de dolor crònic derivats de la degeneració de teixits en persones d’edat avançada. Cada vegada és més freqüent la voluntat de realitzar activitats per part de molta gent gran que veuen que el seu cos respon amb percepció de dolor crònic que els impedeix mantenir-se actius. Ajudar a que ho puguin ser, és un repte.

El dolor crònic es tracta, no es cura

Com sempre, des de Clínica del Dolor de Tarragona, ens recorden que cal tenir clar que el dolor crònic en la majoria dels casos no es cura, es tracta per millorar la qualitat de vida. Com els malalts diabètics o els malalts hipertensos es requereix un tractament i control de per vida. L’objectiu davant aquesta diagnosi és que el pacient no vegi afectades ni interferides les seves activitats diàries habituals i les seves relacions personals i familiars per culpa del dolor. Tractaments d’última generació permeten en la major part dels pacients alleugerir bona part del dolor i reintegrar-los a una vida personal i laboral normal. A la vegada és indispensable adoptar hàbits saludables com una bona alimentació i l’exercici físic periòdic, ja que aquest està demostrat científicament que és sense cap dubte un dels millors tractaments contra el dolor crònic.

Riscos de l’automedicació 

Tanmateix, des de Clínica del Dolor de Tarragona ens assenyalen i adverteixen que l’automedicació és un error i no és recomanable en cap cas i molt menys en dolors crònics, ja que automedicar-se amb fàrmacs analgèsics opiods o no opiods és molt perillós. Són molts els casos, sobretot als Estats Units, de mort per consum d’aquests fàrmacs obtinguts per internet sense prescripció mèdica.

És fonamental la supervisió i control periòdics per part de professionals. I què millor que en mans de l’equip de Clínica del Dolor de Tarragona, especialistes en dolor.

PUBLICITAT