#Reus2030: Economia Circular

En aquest primer podcast de Reus 2030, a més de conèixer més detall sobre aquests compromís i aquests objectius, centrarem l’atenció en l’Economia Circular com aquell model de producció i consum que de forma cíclica, com la natura, fomenta compartir, reutilitzar, renovar i reciclar materials i productes en una cadena de producció circular i constant, allargant la seva vida útil i l’aprofitament dels recursos, per minimitzar la producció i els residus de forma més sostenible.

PUBLICITAT

Comptem amb Daniel Rubio Angosto, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus per conèixer més sobre el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides i l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Reus.

També descobrim tres exemples d’economia circular a la ciutat de Reus, parlem amb els repsonsables de la Botiga Roba Amiga, la Botiga Numon i la Botiga Kilo Tela.

PUBLICITAT