Subscriu-te:

#Reus2030: Economia Circular

En aquest primer podcast de Reus 2030, a més de conèixer més detall sobre aquests compromís i aquests objectius, centrarem l’atenció en l’Economia Circular com aquell model de producció i consum que de forma cíclica, com la natura, fomenta compartir, reutilitzar, renovar i reciclar materials i productes en una cadena de producció circular i constant, allargant la seva vida útil i l’aprofitament dels recursos, per minimitzar la producció i els residus de forma més sostenible.

Últims episodis:

Comencem el podcast de #Reus2030


Estrenem aquest podcast #Reus2030 per abordar diversos temes i accions per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus en compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides i l’Agenda 2030.