CLASSIC’S TARRAGONA – P.111: Introducció al Renaixement

El Renaixement musical comprèn els segles XV i XVI i el punt central de la música es la música vocal polifònica. L’origen d’aquesta època comença amb la zona franco-flamenca i segueix a Itàlia on té molta importància al s. XVI.

PUBLICITAT

El Renaixement és el descobriment de l’home sota l’humanisme i tanca l’Edat Mitjana gràcies a grans descobriments com El descobriment d’Amèrica per Colon al 1942. La nova imatge de l’home ens porta a un nou artista.

La música del s. XV i XVI té les següents característiques:

  • Sonoritat plena amb la polifonia vocal
  • La línia melòdica desenvolupa l’acord
  • La concepció simultània de veus
  • Es prepara l’harmonia d’acords tríades
  • Melodia senzilla i estructurada
  • De la complexitat rítmica passem a la importància de la pulsació
  • Una novetat era imitar a la naturalesa reproduint el seu contingut emocional i expressiu

Els últims compositors de l’època introdueixen ja la nova època del Barroc com és el cas de Gabrielli, Sweelinck, Gesualdo i Monteverdi. Les principals escoles dels inicis del Barroc eren a París, Venècia, Munich i Roma

PUBLICITAT