Watermeloon Pool #femquepassi: Patricia Antón

rosko patricia

PUBLICITAT

 

Alex Perez (coach, un tipo con suerte) ens presenta Patricia Anton. Ella és un de les 30 TTV’s (Tarragonins i Tarragonines de Tota la Vida)  El dia 15 d’agost estarà d’alt del trampolí ? Inicia en molt poc temps la seva segona campanya per assolir aquest repte.

 

PUBLICITAT